Ubezpieczenie

 

  1. Uczestnik zajęć judo  w Klubie Sportowym Akademia Judo  zostaje objęty ubezpieczeniem jeśli spełni następujące warunki:
  • Posiada opłaconą opłatę członkowską
  • Posiada opłacone na bieżąco opłaty miesięczne
  • Posiada aktualne badania sportowo lekarskie
  • Dostarczył i podpisał deklarację członkowską

 

W celu zgłoszenia szkody, prosimy kontaktować się pod numer tel. 22 469 69 69.

Nr. Polisy : NR COR054277

Ubezpieczenie obejmuje uczestników (dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 r.ż.) zajęć judo.