Dofinansowanie

Dofinansowanie

0

Informujemy, że Klub Sportowy Akademia Judo otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Klub", a dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zakres zadania objętego dofinansowaniem: Zakup sprzętu sportowego oraz prowadzenie zajęć Judo i Sumo.